recycleren (1 gevonden)

Dutch recycling / recyclage / recycleren / gerecycleerd French le recyclage / recycler / recyclé

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

milieurecht - Engels/Frans: herwinning van oud materiaal om daar nieuwe produkten van te maken. Bijv. ~ van oud papier om vervolgens kranten mee te maken. Bedrijven die ~ kunnen onder stringente voorwaarden subsidie krijgen.
Deel deze pagina met: