rechtscollege (2 gevonden)

Dutch administratief rechtscollege French juridiction administrative

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bestuursrecht - instantie die uitspraak doet over geschillen van administratiefrechtelijke aard, maar niet tot de rechterlijke macht behoort. De Raad van State is een ~. Administratieve rechtscolleges mogen enkel krachtens een wet opgericht worden.
Deel deze pagina met:      
Dutch rechtscollege / rechtscolleges French la juridiction / les juridictions

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - algemene benaming voor een hogere rechtsprekende instantie, zoals het Hof van Cassatie, het Arbitragehof of de Raad van State
Deel deze pagina met: