precedent (2 gevonden)

Dutch precedent / antecedent French le précédent / l'antécédent

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

gerechtelijk recht - al dan niet recente gerechtelijke beslissing die als leidraad of richtsnoer dient in een vergelijkbaar geschil. Vooral de arresten van hoven van beroep en het Hof van Cassatie vormen ~
Deel deze pagina met:      
Dutch precedentwerking van rechterlijke uitspraken French le fonctionnement de précédent des prononciations judiciaires

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

burgerlijk procesrecht - al dan niet recente gerechtelijke uitspraken die als richtsnoer dienen in een vergelijkbaar geschil.
Deel deze pagina met: