persisteren (1 gevonden)

Dutch persisteren French persister

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

burgerlijk procesrecht - volharden, ondanks hetgeen is aangevoerd. Bijv. De gedaagde droeg zeer valide argumenten aan. Desondanks bleef de eiser ~.
Deel deze pagina met: