overmacht (2 gevonden)

Dutch overmacht French la force majeure

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht - gebeurtenis buiten de wil of schuld van de schuldenaar en die de schuldenaar niet kon voorzien, waardoor de schuldenaar zijn overeenkomst onmogelijk kan nakomen;
gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de uitvoering van een verbintenis uit een overeenkomst, waarbij de schuldenaar ten aanzien van die gebeurtenis geen enkele fout treft. Overmacht belet dat de partij die haar verbintenissen niet uitvoert, daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld.
Deel deze pagina met:      
Dutch psychische overmacht French la suprématie psychique

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap - geestelijke overmacht, bijv. van een volwassene ten opzichte van zijn kind of een zwakbegaafd persoon.
Deel deze pagina met: