overleg (3 gevonden)

Dutch overleg French la concertation

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap - het nadenken, overwegen;
het raadplegen met anderen;
verstandig beleid (Van Dale).
Deel deze pagina met:      
Dutch overleggen der stukken French produire des pièces

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

burgerlijk procesrecht - neerleggen van stukken waarop men als partij in rechte wil steunen. De partijen hebben de verplichting om aan elkaar inzage te verschaffen in alle stukken waarop zij in rechte willen steunen.
Deel deze pagina met:      
Dutch overlegvergaderingen French les réunions de concertation

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht - vergaderingen tussen de ondernemer/bedrijfsleiding en de ondernemingsraad (OR), waarin de OR aangelegenheden aan de orde stelt die met de onderneming te maken hebben.
Deel deze pagina met: