onverminderd (1 gevonden)

Dutch onverminderd French sous réserve

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap - hetgeen het voorzetsel ~ volgt, blijft gelden. Bijv. bij ontbinding van de overeenkomst zal de nalatige partij een terstond opeisbare boete van € 5.000 verbeuren, ~ het recht op aanvullende schadevergoeding.
Deel deze pagina met: