juridisch (3 gevonden)

Dutch Commissie voor juridische bijstand French Commission d'aide juridique

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

sociale advocatuur - in elk gerechtelijk arrondissement is er een ~, paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de balie en van de O.C.M.W.'s en erkende organisaties voor juridische bijstand. De ~heeft voornamelijk tot taak de zitdagen voor de juridische eerstelijnsbijstand te organiseren en het bestaan van de toegangsvoorwaarden tot juridische bijstand bekend te maken bij het grote publiek.
Deel deze pagina met:      
Dutch juridische grondslag French le fondement juridique

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap - hetgeen zijn basis vindt in het recht of in het bijzonder de regelgeving of rechtspraak.
Deel deze pagina met:      
Dutch juridische merites French les mérites juridiques

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap - de ~ van een zaak: hoe een zaak juridisch in elkaar steekt en wat daarvan de gevolgen kunnen zijn.
Deel deze pagina met: