exceptio non adimpleti contractus (enac) (1 gevonden)

Dutch exceptio non adimpleti contractus (enac)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

contractenrecht - Latijn: bij wederkerige overeenkomsten mag de ene partij de uitvoering van zijn verplichting uitstellen zolang de andere partij zijn verplichting niet nakomt. Bijv. de betalingsverplichting opschorten totdat de gekochte tafel is geleverd.
Deel deze pagina met: