asiel (6 gevonden)

Dutch asiel French asile

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

vreemdelingenrecht - algemene term voor de bescherming die wordt verleend aan een persoon die erkend is als vluchteling
Deel deze pagina met:      
Dutch asielaanvraag / asielverzoek French demande d'asile

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

vreemdelingenrecht - aanvraag om als vluchteling te worden erkend en aldus gemachtigd te worden om in België te verblijven.
Deel deze pagina met:      
Dutch asielprocedure French procédure de demande d'asile

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

vreemdelingenrecht - de procedure die moet worden gevolgd om als vluchteling te worden erkend. In de ~ kan men twee fasen onderscheiden: het ontvankelijkheidsonderzoek en het gegrondheidsonderzoek.
Deel deze pagina met:      
Dutch asielrecht French droit d'asile

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

vreemdelingenrecht - vakgebied dat het recht op asiel omvat en bestudeert, o.m. in de wetgeving op de vreemdelingen en in internationale verdragen; het recht om in vooral m.b.t. rechtsbijstand aan hier gestrande vluchtelingen; het recht om als vluchteling in een ander land bescherming te vragen, vaak tegen vervolging in het vaderland.
Deel deze pagina met:      
Dutch asielzoeker French demandeur d'asile

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

vreemdelingenrecht - iem. die in een ander land (politiek) asiel vraagt
Deel deze pagina met:      
Dutch diplomatiek asiel French asile diplomatique

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

asielrecht - specifieke vorm van asielbescherming van een persoon in een diplomatieke post (ambassade) van een land.
Deel deze pagina met: