afwezigheid (3 gevonden)

Dutch afwezigheid French l'absence

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierecht - situatie waarbij het onzeker is of een persoon nog in leven is dan wel overleden is. Hiervoor is een regeling uitgewerkt waarbij voorzien wordt in de bescherming van het vermogen van de afwezige en de vermoedelijke erfgenamen bepaalde rechten krijgen toegekend.
Deel deze pagina met:      
Dutch verklaring van afwezigheid French déclaration d'absence

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierecht - een uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg waarbij een persoon die niet meer op zijn woon- of verblijfplaats kan worden aangetroffen en sinds 4 jaar niets meer van zich heeft laten horen, 'afwezig verklaard' wordt. Hierdoor kunnen de vermoedelijke erfgenamen van de afwezige bepaalde voorlopige rechten laten gelden op diens goederen.
Deel deze pagina met:      
Dutch vermoeden van afwezigheid French présomption d'absence

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierecht - situatie waarbij een persoon niet kan teruggevonden worden, doch zonder dat men zeker is over het leven of de dood van die persoon. Het ~ is de eerste procedurestap waarbij voorzien wordt in het beheer van de goederen van de afwezige.
Deel deze pagina met: