BE
BE
  U zocht naar: woonplaats

  Verklaring:

  burgerrechtelijke woonplaats: Fr.: domicile civile: personenrecht - de plaats waar een persoon zijn hoofdverblijf heeft, d.w.z. waar hij "het centrum van zijn belangen" heeft gevestigd. Dit is een feitelijke aangelegenheid.

  domicilie / woonplaats: Fr.: le domicile: personen- en familierecht - officiële woonplaats, te verifiëren aan de hand van de gemeentelijke inschrijving in de bevolkingsregister.

  gerechtelijke woonplaats: Fr.: domicile judiciaire: gerechtelijk recht - plaats waar een persoon wordt geacht zijn woonplaats te hebben voor het gerechtelijk recht. De ~ is de plaats die in de bevolkingsregister is vermeld als zijnde de hoofdverblijfplaats van een persoon.

  kieswoonplaats: Fr.: le domicile électoral: staatsrecht - plaats waar een persoon is ingeschreven op de kiezerslijst; komt normaal overeen met de woonplaats

  militiewoonplaats: Fr.: la demeure de milice: administratief recht - plaats waar een persoon ingeschreven is op de lijst van de lichting voor de dienstplicht ; meestal de plaats waar hij op zijn 16e (leeftijd waarop de inschrijving gebeurt) zijn woonplaats heeft. Door de afschaffing van de dienstplicht niet meer actueel.

  woonplaats / domicilie: Fr.: domicile: personen- en familierecht - plaats op het grondgebied waar een persoon gelokaliseerd wordt. Er zijn verscheidene ~ afhankelijk van de toepasselijke regelgeving, zoals burgerrechtelijke ~, gerechtelijke ~, etc.


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"