BE
BE
  U zocht naar: winst

  Verklaring:

  vereniging zonder winstgevend doel (VZW): Fr.: association sans but lucratif (asbl): rechtswetenschap - vennootschap met rechtspersoonlijkheid die niet nijverheids- of handelszaken drijft en die niet tracht een stoffelijk voordeel aan haar leden te verschaffen, vergelijkbaar met de stichting naar Nederlands recht.

  wettelijk stelsel / wettelijk huwelijksstelsel / gemeenschap van aanwinsten: Fr.: régime légal: huwelijksvermogensrecht - huwelijksstelsel dat van toepassing is indien de echtgenoten niets anders voorzien hebben bij huwelijkscontract. Het ~ is gebaseerd op het principe dat er drie vermogens zijn. De eigen vermogens van de echtgenoten met daarin de goederen die zij hadden voor het huwelijk en het gemeenschappelijk vermogen met daarin de aanwinsten van na het huwelijk (mits enkele uitzonderingen).

  winst : Fr.: le bénéfice: ondernemingsrecht - meestal financieel profijt dat uit de onderneming wordt getrokken.

  winstmanipulatie: Fr.: la manipulation de bénéfice: accountancy - naar eigen hand zetten van de winstcijfers van een onderneming.


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"