waarborg (5 gevonden)

Dutch gemeenschappelijk motorwaarborgfonds French le fonds commun de garantie automobile

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verzekeringsrecht - een in 1952 opgericht fonds dat tot doel heeft de schade te herstellen die door motorrijtuigen veroorzaakt werd in gevallen waarin er geen dekking is van die schade ondanks het bestaan van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering in de autosector.
Deel deze pagina met:      
Dutch huurwaarborg French caution / dépôt de garantie

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

vastgoedrecht - geldsom die een huurder op een speciale geblokkeerde bankrekening op zijn naam plaatst als waarborg tegen mogelijke schade die hij aan de gehuurde eigendom zou kunnen toebrengen. De waarborg mag niet hoger dan drie maanden huurprijs en de intrest op dat bedrag wordt gekapitaliseerd. De verhuurder heeft een voorrecht op de waarborg bij eventuele schadevorderingen als de huurder zijn verplichtingen niet nakomt.
Deel deze pagina met:      
Dutch onderlinge waarborgmaatschappij (OWM) French la société de garantie mutuelle

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtspersonenrecht - bij notariële akte opgerichte vereniging die tot doel heeft om met haar leden bepaalde verzekeringsovereenkomsten te sluiten of haar leden in het kader van een wettelijke regeling verzekerd te houden.
Deel deze pagina met:      
Dutch waarborg French garantie

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

burgerlijk recht - vorm van zekerheid dat iets inderdaad waar is of zo zal gebeuren. In juridische zin: onderpand.
Deel deze pagina met:      
Dutch waarborgsom French cautionnement

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht - In onderpand gegeven geldsom waarop de houder zijn schade kan verhalen. De schade moet voortkomen uit het niet nakomen van verplichtingen tegenover de houder. Bij de verhuur van woningen wordt vaak een waarborgsom gevraagd.
Deel deze pagina met: