BE
BE
  U zocht naar: vruchtgebruik

  Verklaring:

  oneigenlijk vruchtgebruik: Fr.: l'usufruit impropre: vermogensrecht - vruchtgebruik op zaken die door gebruik teniet gaan. Bij ~heeft de vruchtgebruiker de verplichting om bij het einde van het recht op vruchtgebruik een gelijke hoeveelheid van dezelfde hoedanigheid en waarde of de geschatte waarde terug te geven.

  vruchtgebruik: Fr.: usufruit: vermogensrecht - zakelijk recht om het eigendom van een andere persoon te mogen gebruiken en daarvan de vruchten te mogen genieten.


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"