BE
BE
  U zocht naar: vruchtafdrijving

  Verklaring:

  abortus / aborteren / geaborteerd / vruchtafdrijving: Fr.: avortement: strafrecht - behandeling waarbij de zwangerschap wordt afgebroken. Abortus is niet strafbaar indien de zwangere vrouw in een noodsituatie verkeert en zij een geneesheer verzoekt haar zwangerschap af te breken. De vruchtafdrijving moet gebeuren voor de twaalfde week na de bevruchting en met inachtneming van verdere wettelijke vereisten.


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"