BE
BE
  U zocht naar: vrijwaring

  Verklaring:

  oproepen in vrijwaring: Fr.: appeler en garantie: burgerlijk procesrecht - onderdeel van het procesrecht, waarbij een persoon als waarborg in het geding wordt opgeroepen.

  vrijwaren / vrijwaring: Fr.: préserver / la préservation: burgerlijk procesrecht - een persoon ergens voor behoeden;
  waarborgen. Bijv. de vrijwaring voor verborgen gebreken betekent dat de verkoper van een zaak t.a.v. de koper moet blijven instaan voor zich later openbarende gebreken van de verkochte zaak.


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"