BE
BE
  U zocht naar: vrijheid van meningsuiting

  Verklaring:

  vrijheid van meningsuiting / drukpersvrijheid: Fr.: la liberté d'expression / la liberté de presse: mensenrechten - grondwettelijk recht om in alle vrijheid, dus zonder voorafgaand toezicht, in welke vorm dan ook gedachten en gevoelens te openbaren. De ~ kan evenwel worden beperkt door gerechtvaardigde (privacy)belangen van anderen.


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"