vereniging (6 gevonden)

Dutch beroepsvereniging French union professionelle

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

arbeidsrecht - "De beroepsvereniging is een vereniging uitsluitend gevormd voor de studie, de bescherming en de ontwikkeling van de beroepsbelangen van haar leden."
Deel deze pagina met:      
Dutch informele vereniging French l'association informelle

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtspersonenrecht - vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte.
Deel deze pagina met:      
Dutch vakvereniging / vakorganisatie / syndicaat French organisation professionelle / organisation syndicale / syndicat

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

arbeidsrecht - vereniging van arbeiders, werkgevers of ondernemingen, meestal uit dezelfde sector ter verdediging van hun belangen. Het woord ~ heeft dus een bredere betekenis dan vakbond, dat uitsluitend op een vereniging van arbeiders betrekking heeft.
Deel deze pagina met:      
Dutch vereniging French association

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtspersonenrecht - groepering van personen, met of zonder rechtspersoonlijkheid, die gericht is op een bepaald doel, evenwel zonder winstoogmerk.
Deel deze pagina met:      
Dutch vereniging van mede-eigenaars French association des copropriétaires

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

zakenrecht - rechtspersoon waarvan iedere eigenaar van een onderdeel van een gebouw automatisch lid is en dat het beheer voert over de gemeenschappelijke delen.
Deel deze pagina met:      
Dutch vereniging zonder winstgevend doel (VZW) French association sans but lucratif (asbl)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap - vennootschap met rechtspersoonlijkheid die niet nijverheids- of handelszaken drijft en die niet tracht een stoffelijk voordeel aan haar leden te verschaffen, vergelijkbaar met de stichting naar Nederlands recht.
Deel deze pagina met: