BE
BE
  U zocht naar: uitzetting

  Verklaring:

  uithuiszetting / uitzetting / uitdrijving: Fr.: explulsion: gerechtelijk recht - gedwongen verwijdering van personen uit een huis of gebouw op basis van een vonnis of notariële akte.

  uitzetting / uitzetten: Fr.: expulser / expulsion: vreemdelingenrecht - verwijdering van een vreemdeling uit België wanneer zijn verblijf niet (meer) rechtmatig is.


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"