uitspraak (6 gevonden)

Dutch arbitraal vonnis / arbitrale uitspraak French sentence arbitrale

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

arbitragerecht - uitspraak van een scheidsgerecht, scheidsrechterlijke beslissing
Deel deze pagina met:      
Dutch provisionele uitspraak / provisioneel vonnis French le jugement provisoire

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

burgerlijk procesrecht - soort tussenvonnis, waarbij de rechter beslist over een eis tot het treffen van voorlopige voorzieningen voor de duur van het geding.
Deel deze pagina met:      
Dutch rechterlijke uitspraak French la sentence judiciaire

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

burgerlijk procesrecht - door de rechter in het openbaar uitgesproken beslechting van een burgerlijk, bestuurlijk of strafrechtelijk geschil dat (meestal) wordt vastgelegd in een vonnis, arrest of beschikking.
Deel deze pagina met:      
Dutch uitspraak French décision / jugement

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

burgerlijk procesrecht - door de rechter in het openbaar uitgesproken beslechting van een burgerlijk, bestuurlijk of strafrechtelijk geschil dat (meestal) wordt vastgelegd in een vonnis, arrest of beschikking.
Deel deze pagina met:      
Dutch uitstel uitspraak French remise de jugement

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

burgerlijk procesrecht - wachten om de uitspraak te doen. Bijv. ~ op verzoek van partijen die nog op het allerlaatst een minnelijke regeling willen treffen.
Deel deze pagina met:      
Dutch uitvoerbaarheid van een uitspraak French force exécutoire d'un jugement

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap - het kunnen tenuitvoerleggen of executeren van een uitspraak.
Deel deze pagina met: