BE
BE
  U zocht naar: syndicus

  Verklaring:

  syndicus: Fr.: syndic: vastgoedrecht - Beheerder van een onder het stelsel van de mede-eigendom geplaatst gebouw, die aangewezen is door de algemene vergadering van mede-eigenaars en die de beslissingen van de algemene vergadering van de mede-eigenaars uitvoert. Hij ziet ook toe op het goede beheer van de mede-eigendom (beheer van de gelden nodig voor de vereniging van mede-eigenaars, de algemene vergaderingen bijeenroepen, een overzicht van de schulden opstellen van een mede-eigenaar ten opzichte van de mede-eigendom wanneer hij verkoopt, enz.).


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"