stichting (1 gevonden)

Dutch stichting French fondation

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap - een ~ wordt opgericht door een rechtshandeling van één of meer natuurlijke personen of rechtspersonen waarbij een vermogen wordt aangewend ter verwezenlijking van een bepaald belangeloos doel. De ~ mag geen stoffelijk voordeel verschaffen aan de stichters, de bestuurders, of enig ander persoon, behalve, in dit laatste geval, indien dit kadert in de verwezenlijking van het belangeloos doel. De ~ kent geen leden noch vennoten.
Deel deze pagina met: