sic (9 gevonden)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap - (vaak gezocht, maar geen juridische term) Latijn: beoefenaar van de klassieke talen en/of het Romeinse recht.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verzekeringsrecht - bij verzekeringen: dat deel van de schade, dat niet door de verzekeraar vergoed wordt maar voor rekening van de verzekerde blijft.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht - verweermiddel waarmee een producent produktenaansprakelijkheid kan ontlopen, nl. als de schade het gevolg is van een gebrek waarvan dat de producent op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop hij het produkt in het verkeer bracht, onmogelijk kon ontdekken.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

bankrecht - één van de risico's verbonden aan de geld- en wisselmarktactiviteit van een kredietinstelling. Het ~ kan vanuit een tweevoudig gezichtspunt bekeken worden. Een eerste onderzoekt het risico op verliezen in de toekomstige stroom van netto lenteopbrengsten, ingevolge ongunstige rente-evoluties; een ander gezichtspunt onderzoekt het marktrisico, zijnde het eventuele risico van onmiddellijke wijziging van de boekwaarde van op de markt verhandelbare instrumenten, ingevolge ongunstige rente-evoluties.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht - de kans dat een zaak na aflevering bij de koper beschadigd geraakt of teniet gaat, blijft voor rekening van die koper. ~ geldt, zelfs als is de eigendom op die zaak nog niet overgedragen (bijv. bij eigendomsvoorbehoud). In een dergelijk geval blijft de koopprijs verschuldigd.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht - overgang van de kwade en goede kansen van de ene op de andere persoon. Bijv. verlies of schade aan gekochte zaken na ~ ontslaat de koper niet van zijn betalingsverplichting, tenzij die schade te wijten is aan de verkoper.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap - het verzekeren en verzekerd houden van risico's.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht - een persoon draagt ~ als voor de vaststelling van de aansprakelijkheid slechts diens hoedanigheid telt en het maken van een verwijt niet ter zake doet. Bijv. aansprakelijkheid van de automobilist voor ongevallen waarbij een zwakke weggebruiker is betrokken.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap - Latijn: bijschrift in een citaat meestal tussen [ ] om aan te geven dat de fout letterlijk zo in het citaat staat en niet afkomstig is van diegene die citeert. Bijv. "wet van 32 [sic!] september 1912, houdende..".

Deel deze pagina met:      
23-05-2019 - Belgische Juridisch Woordenboek Live!

Op 23 mei 2019 is de nieuwe versie van het Belgische juridisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het Belgische woordenboek heeft meer dan 3.000 geverifieerde termen, waarvan het merendeel ook een Franse vertaling van de zoekterm bevat.

12-05-2019 - Moederdag 2019: Moeder maakt geen bastaard

Vandaag is het Moederdag en "moeder maakt geen bastaard". Het is een oud Germaans/ oud-vaderlands rechtsbeginsel dat bepaalt dat tussen de moeder en het uit haar geboren kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan. Tot 1811 hoefde een onwettig kind niet door de moeder erkend te worden om van haar te kunnen erven. De oude Franse wet die hier begin 19e eeuw werd ingevoerd, de zgn. Code Napoléon, bracht daar verandering in; de moeder moest haar onwettig kind erkennen opdat het van haar zou kunnen erven. En dat werd later bepaald in art. 335 Burgerlijk Wetboek van 1838 : "Door het erkennen van een natuurlijk kind worden burgerlijke betrekkingen geboren tusschen dat kind en zijnen vader of moeder". Op 1 september 1948 werd die regel afgeschaft waardoor tussen de moeder en haar kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan.

01-04-2019 - Nederlands Juridisch Woordenboek Live!

Op 1 april 2019 is de nieuwe versie van het Nederlands juridisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het woordenboek heeft meer dan 9.000 geverifieerde termen.

13-03-2019 - Juridischwoordenboek.nl in een nieuw jasje met verbeterde content

De Amo Institute Foundation heeft het bekende Juridischwoordenboek.nl van Lycaeus overgenomen. Lycaeus blijft o.a.s. als content provider betrokken bij de Amo Institute. In haar jaarplan voorziet de Amo Institute de livegang van een geüpdate versie van juridischwoordenboek.nl, dat met bijdragen van vele studenten en professionele juristen is ontwikkeld sinds 2002. Het vooruitzicht is dat de livegang in maart 2019 zal plaatsvinden.

05-03-2019 - Prof. dr. Anthonius Guilielmus Amo, Filosoof (ca. 1703 - ca. 1759)

Prof. Amo werd in Ghana geboren en belandde als tiener in Duitsland. Hij studeerde rechten en schreef het proefschrift "De iure Maurorum in Europa" (De rechten van zwarten in Europa). Daarnaast behaalde hij zijn doctoraat in de wijsbegeerte. Prof. Amo was de eerste zwarte hoogleraar in Europa. Naast rechten en filosofie was hij ook onderlegd in fysiologie, politiek, geschiedenis en astronomie. Hij sprak meerdere talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits en Engels. Op zijn 44ste keerde Prof. Amo terug naar Ghana. Het Amo Institute of Sciences dankt haar naam aan hem.

15-01-2019 - Student? Meld je aan als Researcher!

Volg je een wetenschappelijke opleiding, ben je geïnteresseerd in Recht, Economie, Bedrijfskunde, Politieke studies, Geschiedenis, Psychologie en/of andere sociale wetenschappen of geesteswetenschappen, en wil je je kennis vergroten? Heb je gevoel voor taal? En krijg je voldoening uit onderzoek? Dan zijn wij op zoek naar jou! Klik hier voor meer info.


Page generated in 0.006 seconds.