schorsing (3 gevonden)

Dutch schorsing French suspension

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

burgerlijk procesrecht - tijdelijke onderbreking; voorlopig of tijdelijk verbod om ambt waar te nemen.
Deel deze pagina met:      
Dutch schorsing advocaat French suspension d'un avocat

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

advocatuur - de advocaat die een inbreuk pleegt op of tekort komt aan de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid die aan het beroep van advocaat ten grondslag ligt kan door de raad van de Orde van Advocaten van zijn balie geschorst worden voor een termijn van ten hoogste één jaar.
Deel deze pagina met:      
Dutch schorsing van de verjaring French suspension de la prescription

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht - een tijdelijke onderbreking van de verjaringstermijn. I.t.t. de stuiting van de verjaring zal de reeds verlopen termijn niet vervallen. Bijv. gedurende de minderjarigheid is de verjaring van vorderingen van de minderjarige op derden geschorst.
Deel deze pagina met: