reserves (2 gevonden)

Dutch reserves French réserves

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

vennootschapsrecht - balanspositie. Vertegenwoordigt de niet-uitgekeerde winsten. Een vennootschap is verplicht tot het aanhouden van een wettelijke reserve ter bescherming van het kapitaal tegen geleden verliezen.
Deel deze pagina met:      
Dutch stille reserves French réserves tacites

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtspersonenrecht - financieel overschot van een rechtspersoon, dat niet in de jaarrekening tot uitdrukking komt, doordat ofwel bezittingen te laag zijn gewaardeerd, ofwel verplichtingen te hoog zijn opgenomen. Het hebben van ~ is in strijd met het recht: de jaarrekening behoort een getrouwe, duidelijke en stelselmatige weergave te zijn van de vermogenspositie van de rechtspersoon.
Deel deze pagina met: