rechtsbijstand (1 gevonden)

Dutch rechtsbijstand French l'assistance judiciaire

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

gerechtelijk recht - geheel of gedeeltelijk ontslag van de betaling van de zegel-, registratie-, griffie- en uitgifterechten en van de andere kosten welke een rechtspleging, zelfs een buitengerechtelijke rechtspleging, met zich brengt, alsook van de kosten verbonden aan de tussenkomst van openbare en ministeriele ambtenaren, ten behoeve van degenen die niet over de nodige inkomsten beschikken om de kosten van die rechtspleging zelf te betalen.
Deel deze pagina met: