BE
BE
  U zocht naar: publicatie

  Verklaring:

  publicatie: Fr.: la publication: faillissementsrecht - zowel in geval van een faillissement als een surseance zal de uitspraak worden gepubliceerd in algemene nieuwsbladen en in de Staatscourant. Het is een juridische aanname dat na publicatie iedereen op de hoogte is van het bestaan van de insolventieprocedure.

  publicatie: Fr.: publication: strafrecht - bijkomende straf of maatregel die erin bestaat dat een strafrechtelijke uitspraak geheel of gedeeltelijk gepubliceerd moet worden in het Belgisch Staatsblad of een aantal dagbladen of bekendgemaakt moet worden via de audiovisuele media of via aanplakking.

  publicatieplicht: Fr.: obligation de publier: rechtspersonenrecht - verplichting van rechtspersonen om bepaalde gegevens (vaak financiële gegevens) openbaar te maken.


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"