BE
BE
  U zocht naar: proeftijd

  Verklaring:

  proeftijd: Fr.: la période d'essai: arbeidsrecht - tijdvak gedurende hetwelk kan beoordeeld worden of bepaalde rechtsbetrekkingen na verloop van dat tijdvak al dan niet blijven voortbestaan. Voor werklieden duurt de proeftijd minimum 7 dagen en maximum 14 dagen voor bedienden duurt de proeftijd minimum 1 maand en maximum 6 of 12 maanden naargelang de hoogte van het jaarloon.

  proeftijd: Fr.: période d'essai: strafrecht - door de rechter vastgestelde tijd, na een voorwaardelijke veroordeling, waarin verdachte zich dient te onthouden van het plegen van strafbare feiten en zich dient te houden aan eventuele door de rechter opgelegde bijzondere voorwaarden. Gebeurd dit niet dan wordt zijn voorwaardelijke straf alsnog uitgevoerd.


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"