BE
BE
  U zocht naar: preventie

  Verklaring:

  generale preventie: Fr.: la prévention générale: strafrecht - potentiële overtreders afschrikken.

  preventie: Fr.: la prévention: criminologie - al hetgeen wordt ingezet om strafbare feiten te voorkomen. Bijv. het inbraakveilig maken van een woning, maar ook strafvervolging om herhaling te voorkomen.

  preventief: Fr.: préventivement: rechtswetenschap - voorkomend.

  preventieve / voorlopige hechtenis: Fr.: la détention préventive: strafrecht - vrijheidsbeneming van een verdachte in de loop van het vooronderzoek op basis van de voorlopige hechteniswet. Zie: arrestatie en aanhoudingsbevel.

  preventieve hechtenis: Fr.: la détention préventive: strafrecht - verzamelnaam voor de begrippen bewaring, gevangenhouding en gevangenneming.

  preventieve werkzaamheden: Fr.: les activités préventives: criminologie - verrichtingen die ertoe dienen om onheil of problemen te voorkomen.

  speciale preventie: Fr.: prévention spéciale: criminologie - individuele overtredingen bestraffen, teneinde herhaling te voorkomen.


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"