prestatie (3 gevonden)

Dutch ondeelbare prestatie French la prestation indivisible

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht - een prestatie die naar zijn aard niet over meerdere debiteuren verdeeld kan worden. Zijn toch meerdere debiteuren tot die prestatie verplicht, dan zijn zij hoofdelijk verbonden. Bijv. de verplichting tot het leveren van een huis.
Deel deze pagina met:      
Dutch prestatie French la prestation

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

contractenrecht - hetgeen in het kader van een overeenkomst moet worden gepresteerd.
Deel deze pagina met:      
Dutch wanprestatie French non-exécution d'une obligation

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

aansprakelijkheidsrecht - of toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een contractuele verplichting. Situatie dat een persoon zijn contractuele verplichting geheel of gedeeltelijk niet nakomt.
Deel deze pagina met: