pleidooi (1 gevonden)

Dutch pleidooi / pleiten French le plaidoyer

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

burgerlijk procesrecht - mondelinge pleitrede van de partijen hetzij in persoon hetzij via een advocaat of bijzondere gevolmachtigde waarin zij hun zaak voor de rechter bepleiten.
Deel deze pagina met: