BE
BE
  U zocht naar: paradox

  Verklaring:

  paradox: Fr.: le paradoxe: rechtswetenschap - vaak gezocht maar geen juridische betekenis. Stelling of standpunt die schijnbaar ongerijmd is, maar bij nader onderzoek toch blijkt te kloppen. Bijv. het is voor de zieke duurder om thuis verzorgd te worden dan in het ziekenhuis, terwijl omgekeerd thuisverzorging voor de maatschappij goedkoper is. (ref. Belgische euthanasiedebat)


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"