pand (15 of meer gevonden)

Dutch bezitloos pandrecht French gage sans dépossession

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand- en hypotheekrecht - zekerheidstelling waarbij de verpande zaak in de feitelijke macht van de pandgever blijft.
Deel deze pagina met:      
Dutch geregistreerde onderhandse pandakte French l'acte de maison secret enregistré

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand- en hypotheekrecht - door de pandgever en pandhouder ondertekend document waarin staat over welke rechten, die niet aan toonder of order luiden, de pandhouder de macht verkrijgt. Voor vestiging van het (stil) pandrecht is registratie in de openbare registers noodzakelijk. Er hoeft dan geen mededeling te worden gedaan van de pandakte aan diegene jegens wie dat recht kan worden uitgeoefend (bijv. de bank).
Deel deze pagina met:      
Dutch onderpand French le gage

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand- en hypotheekrecht - de zaak of vordering die tot zekerheid strekt aan de schuldeiser in pand wordt gegeven, zodat een schuld zal worden voldaan.
Deel deze pagina met:      
Dutch openbaar pand French la maison publique

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand- en hypotheekrecht - pandrecht waarbij de verpande vordering uit de macht van de schuldenaar wordt gebracht.
Deel deze pagina met:      
Dutch pand French le gage

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand- en hypotheekrecht - het contract waarbij de schuldenaar zijn schuldeiser een zaak ter hand stelt, tot zekerheid voor de betaling van zijn schuld;
beperkt zekerheidsrecht dat ertoe strekt om op de daaraan onderworpen niet-registergoederen een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen. Bijv. een duur horloge aan de schuldeiser in ~ geven.
Deel deze pagina met:      
Dutch pand- en hypotheekrecht

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

zakenrecht - rechtsgebied uit vooral boek 3 Burgerlijk Wetboek, m.b.t. de vestiging van beperkte rechten (pand en hypotheek) op zaken, bescherming van derden en de (executie)bevoegdheden van pand- en hypotheekhouder. Het ~ is een subgebied van het zakenrecht.
Deel deze pagina met:      
Dutch pandakte French l'acte de gage

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand- en hypotheekrecht - schriftelijk stuk waarbij een pandrecht gevestigd wordt.
Deel deze pagina met:      
Dutch pandbrief French la lettre de gage

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

vermogensrecht - schriftelijk stuk waaruit blijkt dat een bepaald geldbedrag rentedragend aan een ander is geleend.
Deel deze pagina met:      
Dutch pandgever French le bailleur

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand- en hypotheekrecht - schuldenaar die zijn roerende zaak, toonder- of orderpapier in de macht van zijn schuldeiser (de pandhouder) brengt en hem daardoor zekerheid biedt.
Deel deze pagina met:      
Dutch pandhouder French le gagiste

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand- en hypotheekrecht - schuldeiser die roerende zaken, toonder- of orderpapieren van de pandgever in zijn macht heeft en daardoor zekerheid verkrijgt.
Deel deze pagina met:      
Dutch pandrecht French le droit de rétention

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand- en hypotheekrecht - beperkt zekerheidsrecht dat ontstaat doordat de schuldenaar (enkele van) zijn eigendommen, niet zijnde huis of grond, in de macht van de schuldeiser brengt zodat die, in geval de schuldenaar in verzuim is, bij voorrang boven andere schuldeisers zijn vordering op het verpande eigendom kan verhalen.
Deel deze pagina met:      
Dutch pandrecht op aandelen

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

vennootschapsrecht - tenzij de statuten van de besloten vennootschap anders bepalen kan ~ worden gevestigd. Daardoor kan de pandhouder zijn vordering bij voorrang op die aandelen verhalen.
Deel deze pagina met:      
Dutch pandrecht op vordering

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand- en hypotheekrecht - ~ kan worden gevestigd, waardoor de pandhouder zijn vordering op de pandgever bij voorrang op de verpande vordering verhalen.
Deel deze pagina met:      
Dutch stil pandrecht French gage tacite

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand- en hypotheekrecht - pandrecht op een schuldvordering, zonder mededeling daarvan aan de debiteur van de verpande schuldvordering.
Deel deze pagina met:      
Dutch verpanden / verpanding French affermer / donner à ferme / donner à bail

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand- en hypotheekrecht - het in onderpand geven van een zaak ter zekerheid van terugbetaling. Bijv. bij geldlening een horloge verpanden.
Deel deze pagina met:      
...