pand (15 of meer gevonden)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand- en hypotheekrecht - zekerheidstelling waarbij de verpande zaak in de feitelijke macht van de pandgever blijft.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand- en hypotheekrecht - door de pandgever en pandhouder ondertekend document waarin staat over welke rechten, die niet aan toonder of order luiden, de pandhouder de macht verkrijgt. Voor vestiging van het (stil) pandrecht is registratie in de openbare registers noodzakelijk. Er hoeft dan geen mededeling te worden gedaan van de pandakte aan diegene jegens wie dat recht kan worden uitgeoefend (bijv. de bank).

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand- en hypotheekrecht - de zaak of vordering die tot zekerheid strekt aan de schuldeiser in pand wordt gegeven, zodat een schuld zal worden voldaan.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand- en hypotheekrecht - pandrecht waarbij de verpande vordering uit de macht van de schuldenaar wordt gebracht.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand- en hypotheekrecht - het contract waarbij de schuldenaar zijn schuldeiser een zaak ter hand stelt, tot zekerheid voor de betaling van zijn schuld;
beperkt zekerheidsrecht dat ertoe strekt om op de daaraan onderworpen niet-registergoederen een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen. Bijv. een duur horloge aan de schuldeiser in ~ geven.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

zakenrecht - rechtsgebied uit vooral boek 3 Burgerlijk Wetboek, m.b.t. de vestiging van beperkte rechten (pand en hypotheek) op zaken, bescherming van derden en de (executie)bevoegdheden van pand- en hypotheekhouder. Het ~ is een subgebied van het zakenrecht.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand- en hypotheekrecht - schriftelijk stuk waarbij een pandrecht gevestigd wordt.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

vermogensrecht - schriftelijk stuk waaruit blijkt dat een bepaald geldbedrag rentedragend aan een ander is geleend.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand- en hypotheekrecht - schuldenaar die zijn roerende zaak, toonder- of orderpapier in de macht van zijn schuldeiser (de pandhouder) brengt en hem daardoor zekerheid biedt.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand- en hypotheekrecht - schuldeiser die roerende zaken, toonder- of orderpapieren van de pandgever in zijn macht heeft en daardoor zekerheid verkrijgt.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand- en hypotheekrecht - beperkt zekerheidsrecht dat ontstaat doordat de schuldenaar (enkele van) zijn eigendommen, niet zijnde huis of grond, in de macht van de schuldeiser brengt zodat die, in geval de schuldenaar in verzuim is, bij voorrang boven andere schuldeisers zijn vordering op het verpande eigendom kan verhalen.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

vennootschapsrecht - tenzij de statuten van de besloten vennootschap anders bepalen kan ~ worden gevestigd. Daardoor kan de pandhouder zijn vordering bij voorrang op die aandelen verhalen.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand- en hypotheekrecht - ~ kan worden gevestigd, waardoor de pandhouder zijn vordering op de pandgever bij voorrang op de verpande vordering verhalen.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand- en hypotheekrecht - pandrecht op een schuldvordering, zonder mededeling daarvan aan de debiteur van de verpande schuldvordering.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand- en hypotheekrecht - het in onderpand geven van een zaak ter zekerheid van terugbetaling. Bijv. bij geldlening een horloge verpanden.

Deel deze pagina met:      
...

23-05-2019 - Belgische Juridisch Woordenboek Live!

Op 23 mei 2019 is de nieuwe versie van het Belgische juridisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het Belgische woordenboek heeft meer dan 3.000 geverifieerde termen, waarvan het merendeel ook een Franse vertaling van de zoekterm bevat.

12-05-2019 - Moederdag 2019: Moeder maakt geen bastaard

Vandaag is het Moederdag en "moeder maakt geen bastaard". Het is een oud Germaans/ oud-vaderlands rechtsbeginsel dat bepaalt dat tussen de moeder en het uit haar geboren kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan. Tot 1811 hoefde een onwettig kind niet door de moeder erkend te worden om van haar te kunnen erven. De oude Franse wet die hier begin 19e eeuw werd ingevoerd, de zgn. Code Napoléon, bracht daar verandering in; de moeder moest haar onwettig kind erkennen opdat het van haar zou kunnen erven. En dat werd later bepaald in art. 335 Burgerlijk Wetboek van 1838 : "Door het erkennen van een natuurlijk kind worden burgerlijke betrekkingen geboren tusschen dat kind en zijnen vader of moeder". Op 1 september 1948 werd die regel afgeschaft waardoor tussen de moeder en haar kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan.

01-04-2019 - Nederlands Juridisch Woordenboek Live!

Op 1 april 2019 is de nieuwe versie van het Nederlands juridisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het woordenboek heeft meer dan 9.000 geverifieerde termen.

13-03-2019 - Juridischwoordenboek.nl in een nieuw jasje met verbeterde content

De Amo Institute Foundation heeft het bekende Juridischwoordenboek.nl van Lycaeus overgenomen. Lycaeus blijft o.a.s. als content provider betrokken bij de Amo Institute. In haar jaarplan voorziet de Amo Institute de livegang van een geüpdate versie van juridischwoordenboek.nl, dat met bijdragen van vele studenten en professionele juristen is ontwikkeld sinds 2002. Het vooruitzicht is dat de livegang in maart 2019 zal plaatsvinden.

05-03-2019 - Prof. dr. Anthonius Guilielmus Amo, Filosoof (ca. 1703 - ca. 1759)

Prof. Amo werd in Ghana geboren en belandde als tiener in Duitsland. Hij studeerde rechten en schreef het proefschrift "De iure Maurorum in Europa" (De rechten van zwarten in Europa). Daarnaast behaalde hij zijn doctoraat in de wijsbegeerte. Prof. Amo was de eerste zwarte hoogleraar in Europa. Naast rechten en filosofie was hij ook onderlegd in fysiologie, politiek, geschiedenis en astronomie. Hij sprak meerdere talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits en Engels. Op zijn 44ste keerde Prof. Amo terug naar Ghana. Het Amo Institute of Sciences dankt haar naam aan hem.

15-01-2019 - Student? Meld je aan als Researcher!

Volg je een wetenschappelijke opleiding, ben je geïnteresseerd in Recht, Economie, Bedrijfskunde, Politieke studies, Geschiedenis, Psychologie en/of andere sociale wetenschappen of geesteswetenschappen, en wil je je kennis vergroten? Heb je gevoel voor taal? En krijg je voldoening uit onderzoek? Dan zijn wij op zoek naar jou! Klik hier voor meer info.


Page generated in 0.0075 seconds.