onderneming (5 gevonden)

Dutch initiatiefrecht van de ondernemingsraad French le droit d'initiative du Comité d'entreprise

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht - bevoegdheid van de ondernemingsraad om ook buiten de overleg vergadering voorstellen te doen de onderneming betreffende (uitzondering vide artikel 23 lid 2 WOR).
Deel deze pagina met:      
Dutch onderneming French l'entreprise

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht - op winst gerichte organisatie die duurzaam aan het handelsverkeer deelneemt, bereidt is de risico's van haar activiteiten te aanvaarden en is samengesteld uit vermogen en arbeid.
Deel deze pagina met:      
Dutch ondernemingsnummer French numéro d'entreprise

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

handelsrecht - uniek identificatienummer toegekend aan ondernemingen door de Kruispuntbank van ondernemingen van de federale overheidsdienst economie, KMO, middenstand en energie.
Deel deze pagina met:      
Dutch ondernemingsraad (OR) French le conseil d'entreprise

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht - verplicht overleg- en samenwerkingsorgaan tussen werkgever en werknemers in bedrijven met ten minste vijftig werknemers of indien dit bij CAO is bepaald. De bevoegdheden van de OR zijn: initiatiefrecht, adviesrecht en instemmingsrecht.
Deel deze pagina met:      
Dutch ondernemingsrecht French le droit d'entreprise

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

ondernemingsrecht - vakgebied dat de rechtsregels omvat over de rechtspositie van ondernemingen. Bijv. oprichting van ondernemingen, aandelenemissies en fusies, opstellen van contracten, rechtsbijstand in handelsconflicten, fiscale zaken, incasso en arbeidsrecht.
Deel deze pagina met: