BE
BE
  U zocht naar: ondeelbaarheid

  Verklaring:

  ondeelbaarheid / ondeelbare verbintenis: Fr.: indivisibilité / l'obligation indivisible: verbintenissenrecht - verbintenis waarbij de prestatie niet opgesplitst kan worden tussen de verschillende schuldenaren en schuldeisers. De ~ is een gevolg van de aard van de verbintenis zelf (ze kan niet verdeeld worden) of een contractuele bepaling. Een ~ is niet hetzelfde als een hoofdelijke verbintenis.


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"