BE
BE
  U zocht naar: mensenrechten

  Verklaring:

  mensenrechten: Fr.: les Droits de l'Homme: mensenrechten - rechten en vrijheden waarover ieder mens beschikt en waaraan niet kan worden getornd. Bijv. recht op leven, vrijheid, onschendbaarheid van de persoon, eerlijk (straf)proces, nationaliteit, eigendomsbescherming, onderwijs, vereniging en vergadering. Vrijheid van geweten, godsdienst, meningsuiting. Verbod op slavernij, onmenselijke behandeling.


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"