legaat (3 gevonden)

Dutch algemeen legaat French legs universel

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

erfrecht - uiterste wilsbeschikking waarbij iemand het geheel van zijn goederen nalaat aan één of meerdere personen. Bijv. "bij mijn overlijden zullen al mijn bezittingen toekomen aan X en Y" is een ~.
Deel deze pagina met:      
Dutch legaat French legs

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

erfrecht - beschikking in een testament waarbij iemand (testator) geheel zijn vermogen, een deel hiervan of bepaalde goederen vermaakt aan een ander (legataris) of deze hierop rechten verleent. Bijv. A bepaalt in zijn testament dat bij zijn overlijden zijn auto zal toekomen aan B en dat C het vruchtgebruik van zijn vakantiewoning zal krijgen.
Deel deze pagina met:      
Dutch legaat onder algemene titel French legs à titre universel

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

familiaal vermogensrecht - een uiterste wilsbeschikking waarbij een iemand een abstract deel van zijn goederen vermaakt aan een of meerdere personen. Bijv. "bij mijn overlijden zal 1/4 van mijn vermogen toekomen aan X" of "ik vermaak al mijn roerende goederen aan Y" zijn ~.
Deel deze pagina met: