kanton (5 gevonden)

Dutch eerste kanton / kanton French le canton

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

gerechtelijk recht - de gebiedsomschrijving waarbinnen de territoriale bevoegdheid van een vredegerecht geldt.
Deel deze pagina met:      
Dutch kanton French le canton

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - onderverdeling van het grondgebied van de staat, kleiner dan een arrondissement. Er bestaan administratieve ~ en gerechtelijke ~. Een administratief ~ is een geheel van een aantal gemeenten dat deel uitmaakt van een arrondissement en speelt een rol in de organisatie van de verkiezingen. Een gerechtelijk ~ is een onderdeel van een gerechtelijk arrondissement en vormt het rechtsgebied van een vrederechter.
Deel deze pagina met:      
Dutch kantonnement French kantonnement

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

beslagrecht - specifieke vorm van bewaargeving; recht dat aan de schuldenaar toekomt om het bewarend of uitvoerend beslag te verhinderen of de in beslag genomen goederen te bevrijden door in de Deposito- en Consignatiekas of in handen van een erkende of aangestelde sekwester een bedrag in bewaring te geven dat toereikend is om tot waarborg te strekken voor de schuld in hoofdsom, interest en kosten;
Deel deze pagina met:      
Dutch kantonrechtbank French le tribunal de canton

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

gerechtelijk recht - vrederechter.
Deel deze pagina met:      
Dutch kantonrechter French juge de paix

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

Nederlands recht - in het Nederlandse recht de laagste rechter, met een kanton als rechtsgebied; vergelijkbaar qua bevoegdheid met de Belgische vrederechter. De behandelt arbeids-, huurzaken, handelszaken ten belope van hoogstens € 5.000,-- en overtredingen. Nederland telt 62 kantongerechten.
Deel deze pagina met: