justificatoire bescheiden (1 gevonden)

Dutch justificatoire bescheiden French documents justificatoire

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

burgerlijk procesrecht - documenten, brieven en andere schriftelijke stukken die een bepaalde feiten of stellingen bewijzen of rechtvaardigen.
Deel deze pagina met: