BE
BE
  U zocht naar: instantie

  Verklaring:

  eerste aanleg (ea) / eerste instantie: Fr.: première instance (ea) / la première instance: burgerlijk procesrecht - gerecht waar een procedure begint; primaire rechterlijke instantie waar een zaak wordt behandeld;
  procedure, waarin het vonnis is gewezen, waartegen een partij in hoger beroep opkomt.

  instantie : Fr.: l'instance: staatsrecht - gerecht, (overheids)instelling of instituut.

  rechterlijke instanties: Fr.: les instances judiciaires: staatsrecht - verzamelterm voor alle rechtsprekende organen: vredegerechten, rechtbanken van eerste aanleg, hoven van beroep, Hof van Cassatie enz.


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"