huwelijk (10 gevonden)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierecht - wettelijk geregelde levensgemeenschap van twee personen met o.a. gevolgen voor onderhoudsplicht, rechtshandelingen en nalatenschap.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

huwelijksvermogensrecht - contract tussen aanstaande echtgenoten of gehuwden waarbij bepaalde vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk worden geregeld, bijv. door het aannemen van een afwijkend huwelijksvermogensstelsel, een contractuele erfstelling, inbreng van bepaalde goederen, etc. Een huwelijkscontract wordt aangegaan middels notariële tussenkomst, of tijdens het huwelijk, door het volgen van een bepaalde procedure. De wijziging ervan is ook onderworpen aan bepaalde procedures.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierecht - vereisten tot het aangaan van een huwelijk. Bijv. de aanstaande echtgenoten moeten minimaal 18 jaar zijn. Om op jongere leeftijd te kunnen huwen is toelating van de Jeugdrechter.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

huwelijksvermogensrecht - regeling betreffende de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk. Er is het wettelijk stelsel, maar echtgenoten mogen hiervan ook afwijken middels een huwelijkscontract.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

familierecht - het huwelijk kan ontbonden worden om verscheidene redenen. Mogelijke oorzaken van ~: het overlijden en echtscheiding.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

huwelijksvermogensrecht - die regels van vermogensrechtelijke aard die van toepassing zijn op alle gehuwden ongeacht hun huwelijksvermogensstelsel. Van deze regels kan bij huwelijkscontract niet worden afgeweken. Bijv. het principe dat echtgenoten moeten bijdragen in de lasten van het huwelijk in verhouding tot hun vermogen (art. 221 B.W.) of het verbod om te beschikken over de gezinswoning zonder de instemming van de andere echtgenoot (art. 215 B.W.),

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierecht - de wet heeft de gevolgen van een nietigverklaring van een huwelijk willen temperen ten aanzien van de echtgenoten ter goeder trouw of één van hen die ter goeder trouw was en de kinderen. In dat geval zal het ~ wel gevolgen hebben, doch enkel voor het verleden.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierecht - een huwelijk waarbij, ondanks de gegeven formele toestemmingen tot het huwelijk, uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van minstens één van de echtgenoten kennelijk niet is gericht op het totstandbrengen van een duurzame levensgemeenschap, maar bijvoorbeeld op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de staat van gehuwde.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

huwelijksvermogensrecht - operatie waarbij het gemeenschappelijk vermogen dat bestond tussen echtgenoten wordt vereffend (de schulden worden betaald en toegerekend) en verdeeld. Een ~ vindt plaats bij overlijden, echtscheiding of overgang naar een ander huwelijksstelsel.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

huwelijksvermogensrecht - huwelijksstelsel dat van toepassing is indien de echtgenoten niets anders voorzien hebben bij huwelijkscontract. Het ~ is gebaseerd op het principe dat er drie vermogens zijn. De eigen vermogens van de echtgenoten met daarin de goederen die zij hadden voor het huwelijk en het gemeenschappelijk vermogen met daarin de aanwinsten van na het huwelijk (mits enkele uitzonderingen).

Deel deze pagina met:      
23-05-2019 - Belgische Juridisch Woordenboek Live!

Op 23 mei 2019 is de nieuwe versie van het Belgische juridisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het Belgische woordenboek heeft meer dan 3.000 geverifieerde termen, waarvan het merendeel ook een Franse vertaling van de zoekterm bevat.

12-05-2019 - Moederdag 2019: Moeder maakt geen bastaard

Vandaag is het Moederdag en "moeder maakt geen bastaard". Het is een oud Germaans/ oud-vaderlands rechtsbeginsel dat bepaalt dat tussen de moeder en het uit haar geboren kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan. Tot 1811 hoefde een onwettig kind niet door de moeder erkend te worden om van haar te kunnen erven. De oude Franse wet die hier begin 19e eeuw werd ingevoerd, de zgn. Code Napoléon, bracht daar verandering in; de moeder moest haar onwettig kind erkennen opdat het van haar zou kunnen erven. En dat werd later bepaald in art. 335 Burgerlijk Wetboek van 1838 : "Door het erkennen van een natuurlijk kind worden burgerlijke betrekkingen geboren tusschen dat kind en zijnen vader of moeder". Op 1 september 1948 werd die regel afgeschaft waardoor tussen de moeder en haar kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan.

01-04-2019 - Nederlands Juridisch Woordenboek Live!

Op 1 april 2019 is de nieuwe versie van het Nederlands juridisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het woordenboek heeft meer dan 9.000 geverifieerde termen.

13-03-2019 - Juridischwoordenboek.nl in een nieuw jasje met verbeterde content

De Amo Institute Foundation heeft het bekende Juridischwoordenboek.nl van Lycaeus overgenomen. Lycaeus blijft o.a.s. als content provider betrokken bij de Amo Institute. In haar jaarplan voorziet de Amo Institute de livegang van een geüpdate versie van juridischwoordenboek.nl, dat met bijdragen van vele studenten en professionele juristen is ontwikkeld sinds 2002. Het vooruitzicht is dat de livegang in maart 2019 zal plaatsvinden.

05-03-2019 - Prof. dr. Anthonius Guilielmus Amo, Filosoof (ca. 1703 - ca. 1759)

Prof. Amo werd in Ghana geboren en belandde als tiener in Duitsland. Hij studeerde rechten en schreef het proefschrift "De iure Maurorum in Europa" (De rechten van zwarten in Europa). Daarnaast behaalde hij zijn doctoraat in de wijsbegeerte. Prof. Amo was de eerste zwarte hoogleraar in Europa. Naast rechten en filosofie was hij ook onderlegd in fysiologie, politiek, geschiedenis en astronomie. Hij sprak meerdere talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits en Engels. Op zijn 44ste keerde Prof. Amo terug naar Ghana. Het Amo Institute of Sciences dankt haar naam aan hem.

15-01-2019 - Student? Meld je aan als Researcher!

Volg je een wetenschappelijke opleiding, ben je geïnteresseerd in Recht, Economie, Bedrijfskunde, Politieke studies, Geschiedenis, Psychologie en/of andere sociale wetenschappen of geesteswetenschappen, en wil je je kennis vergroten? Heb je gevoel voor taal? En krijg je voldoening uit onderzoek? Dan zijn wij op zoek naar jou! Klik hier voor meer info.


Page generated in 0.0116 seconds.