huwelijk (10 gevonden)

Dutch huwelijk French mariage

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierecht - wettelijk geregelde levensgemeenschap van twee personen met o.a. gevolgen voor onderhoudsplicht, rechtshandelingen en nalatenschap.
Deel deze pagina met:      
Dutch huwelijkscontract / huwelijksovereenkomst / huwelijkse voorwaarden French contrat de marriage

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

huwelijksvermogensrecht - contract tussen aanstaande echtgenoten of gehuwden waarbij bepaalde vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk worden geregeld, bijv. door het aannemen van een afwijkend huwelijksvermogensstelsel, een contractuele erfstelling, inbreng van bepaalde goederen, etc. Een huwelijkscontract wordt aangegaan middels notariële tussenkomst, of tijdens het huwelijk, door het volgen van een bepaalde procedure. De wijziging ervan is ook onderworpen aan bepaalde procedures.
Deel deze pagina met:      
Dutch huwelijksvereisten French qualités et conditions réquises pour pouvoir contracter mariage

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierecht - vereisten tot het aangaan van een huwelijk. Bijv. de aanstaande echtgenoten moeten minimaal 18 jaar zijn. Om op jongere leeftijd te kunnen huwen is toelating van de Jeugdrechter.
Deel deze pagina met:      
Dutch huwelijksvermogensstelsel / huwelijksstelsel French régime matrimonial

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

huwelijksvermogensrecht - regeling betreffende de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk. Er is het wettelijk stelsel, maar echtgenoten mogen hiervan ook afwijken middels een huwelijkscontract.
Deel deze pagina met:      
Dutch ontbinding van het huwelijk French la dissolution du mariage

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

familierecht - het huwelijk kan ontbonden worden om verscheidene redenen. Mogelijke oorzaken van ~: het overlijden en echtscheiding.
Deel deze pagina met:      
Dutch primair huwelijksstelsel / primair stelsel French le régime matrimonial primaire

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

huwelijksvermogensrecht - die regels van vermogensrechtelijke aard die van toepassing zijn op alle gehuwden ongeacht hun huwelijksvermogensstelsel. Van deze regels kan bij huwelijkscontract niet worden afgeweken. Bijv. het principe dat echtgenoten moeten bijdragen in de lasten van het huwelijk in verhouding tot hun vermogen (art. 221 B.W.) of het verbod om te beschikken over de gezinswoning zonder de instemming van de andere echtgenoot (art. 215 B.W.),
Deel deze pagina met:      
Dutch putatief huwelijk French le mariage putatif

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierecht - de wet heeft de gevolgen van een nietigverklaring van een huwelijk willen temperen ten aanzien van de echtgenoten ter goeder trouw of één van hen die ter goeder trouw was en de kinderen. In dat geval zal het ~ wel gevolgen hebben, doch enkel voor het verleden.
Deel deze pagina met:      
Dutch schijnhuwelijk French mariage fictif / mariage blanc

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

personen- en familierecht - een huwelijk waarbij, ondanks de gegeven formele toestemmingen tot het huwelijk, uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van minstens één van de echtgenoten kennelijk niet is gericht op het totstandbrengen van een duurzame levensgemeenschap, maar bijvoorbeeld op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de staat van gehuwde.
Deel deze pagina met:      
Dutch vereffening-verdeling van het huwelijksvermogensstelsel French liquidation-partage du régime matrimonial

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

huwelijksvermogensrecht - operatie waarbij het gemeenschappelijk vermogen dat bestond tussen echtgenoten wordt vereffend (de schulden worden betaald en toegerekend) en verdeeld. Een ~ vindt plaats bij overlijden, echtscheiding of overgang naar een ander huwelijksstelsel.
Deel deze pagina met:      
Dutch wettelijk stelsel / wettelijk huwelijksstelsel / gemeenschap van aanwinsten French régime légal

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

huwelijksvermogensrecht - huwelijksstelsel dat van toepassing is indien de echtgenoten niets anders voorzien hebben bij huwelijkscontract. Het ~ is gebaseerd op het principe dat er drie vermogens zijn. De eigen vermogens van de echtgenoten met daarin de goederen die zij hadden voor het huwelijk en het gemeenschappelijk vermogen met daarin de aanwinsten van na het huwelijk (mits enkele uitzonderingen).
Deel deze pagina met: