huurkoop (1 gevonden)

Dutch huurkoop French l'achat de location

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

contractenrecht - koop en verkoop op afbetaling, waarbij partijen overeenkomen, dat de verkochte zaak niet door enkele aflevering in eigendom overgaat, maar pas door vervulling van de opschortende voorwaarde van algehele betaling van wat door de koper uit hoofde van de koopovereenkomst verschuldigd is. Voor de huurkoop van onroerend goed geldt een aparte wettelijke regeling.
Deel deze pagina met: