BE
BE
  U zocht naar: handhaving

  Verklaring:

  handhaven / handhaving: Fr.: maintenir / le contrôle de la mise en oeuvre: bestuursrecht - controle door politie, justitie of een toezichthouder op de naleving van bepaalde wet- en regelgeving.

  handhaving van de openbare orde: Fr.: le contrôle de la mise en oeuvre de l'ordre public: strafrecht - in stand houden van de openbare orde door bestrijding van ordeverstoring.

  handhaving van recht: Fr.: le contrôle de la mise en oeuvre de droit: burgerlijk recht - evt. door middel van sancties of juridische actie afdwingen dat een recht gerespecteerd wordt.

  handhaving van regels: Fr.: le contrôle du respect des règles: staatsrecht - zorg dat de werkelijkheid in overeenstemming met de regels is.


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"