gerechtshof (2 gevonden)

Dutch Benelux Gerechtshof

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

Europees recht - Internationaal rechtscollege dat zetelt te Brussel en hoofdzakelijk bevoegd is om zich uit te spreken over aan haar gestelde prejudiciële vragen betreffende de interpretatie van de aan de drie landen (België, Nederland en Luxemburg) gemene rechtsregels (bv. merkenrecht, recht op tekeningen of modellen) (Van Hoecke en Nackom). Zie: Verdrag van Brussel van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van het Benelux Gerechtshof (B.S. 21 december 1973).
Deel deze pagina met:      
Dutch hof / gerechtshof / (mv.) gerechtshoven French la cour d'appel / (pl.) les cours d'appel

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

Nederlands recht - gerechtelijke instantie dat het hoger beroep tegen een beschikking of vonnis van een rechtbank behandelt. Er zijn 5 gerechtshoven in Nederland. Komt overeen met een hof van beroep in België.
Deel deze pagina met: