gegeven (5 gevonden)

Dutch bruiklening / in bruikleen geven / in bruikleen gegeven French prêt à l'usage

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

contractenrecht - een zaak kosteloos in gebruik geven, onder de voorwaarde dat de ontvanger, na daarvan gebruik te hebben gemaakt of na een bepaalde tijd, die zaak terug geeft.
Deel deze pagina met:      
Dutch datio in solutum / inbetalinggeving / in betaling geven / in betaling gegeven French dation

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht - Latijn: het vervangen van de verschuldigde prestatie door iets anders; dat mag (uiteraard) alleen met toestemming van de schuldeiser. Bijv. In plaats van een som geld een kostbaar sieraad in betaling geven.
Deel deze pagina met:      
Dutch gegeven / (mv.) gegevens French la donné / (pl.) les données

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

rechtswetenschap - feit. Bijv. een vast ~.
Deel deze pagina met:      
Dutch NAW-gegevens

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

privacyrecht - gegevens over de naam, het adres en de woonplaats van een bepaalde persoon.
Deel deze pagina met:      
Dutch persoonsgegevens French l'identité

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

informaticarecht - elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Bedrijven vallen dus daarbuiten.
Deel deze pagina met: