fractie (1 gevonden)

Dutch fractie / (mv.) fracties French le groupe parlementaire / (pl.) les groupes parlementaires

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

politiek - de leden van een vertegenwoordigend lichaam (parlement, provinciale staten of gemeenteraad), die tot eenzelfde politieke partij behoren.
Deel deze pagina met: