BE
BE
  U zocht naar: faciliteiten

  Verklaring:

  faciliteiten / taalfaciliteiten: Fr.: les facilités liquistiques: staatsrecht - stelsel dat de inwoners van gemeenten met een speciale taalregeling, zoals bepaalde gemeenten rond Brussel en op de taalgrens, het recht geeft om in hun contacten met de overheid een andere taal te gebruiken dan die van het taalgebied waarin de gemeente zich bevindt en in die taal ook antwoord van de overheid te krijgen. Bijv. in de gemeente Voeren gelden ~ voor de Franstaligen die het Frans mogen gebruiken in hun contact met de Nederlandstalige gemeentelijke overheid; in de gemeente Komen gelden ~ voor de Nederlandstaligen

  faciliteitengemeente: Fr.: la commune à facilité: staatsrecht - gemeente die behoort tot het Nederlandse taalgebied maar waar Franstalige die daar resideren de mogelijkheid hebben zich in hun eigen taal tegenover het bestuur uit te drukken. Bijv. Linkebeek, Sint-Genesius-Rode.


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"