BE
BE
  U zocht naar: exploit

  Verklaring:

  deurwaardersexploot / deurwaardersexploit: Fr.: exploit du huissier de justice: burgerlijk procesrecht - aan vormvoorschriften gebonden geschrift waarin de deurwaarder een vordering aanzegt en dat aan een persoon wordt betekend. Bijv. het exploot van de dagvaarding wordt aan de gedaagde betekend.

  exploitatie / exploiteren / geëxploiteerd: Fr.: l'exploitation / exploiter / exploité: auteursrecht - ontginnen, uitbaten.

  exploot / exploit / (mv.) exploten: Fr.: l'exploit / les exploits: burgerlijk procesrecht - aan vormvoorschriften gebonden geschrift waarin de deurwaarder een vordering aanzegt en dat aan een persoon wordt betekend. Bijv. het exploot van de dagvaarding wordt aan gedaagde betekend.


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"