executie (7 gevonden)

Dutch EEG-executieverdrag (EEX)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

executierecht - Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken binnen de Europese Gemeenschap.
Deel deze pagina met:      
Dutch executieverkoop

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

zakenrecht - verkoop door veiling van het onderpand (het huis) als de eigenaar/schuldenaar niet aan zijn afbetalingsverplichtingen voldoet. Soms mag de geldverstrekker het hoogste bod weigeren als hij twijfelt aan de kredietwaardigheid van de hoogste bieder. De opbrengst bij een normale 'onderhandse' verkoop is meestal hoger dan die op een veiling. Voor onderhandse verkoop is in geval van executie echter toestemming van de rechter vereist.
Deel deze pagina met:      
Dutch gerechtelijke tenuitvoerlegging / executie French l'exécution judiciaire / le executie

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

burgerlijk procesrecht - uitvoering van een gerechtelijk vonnis of arrest door het verhaal dat de deurwaarder neemt op de goederen of vorderingen van de schuldenaar.
Deel deze pagina met:      
Dutch parate executie French l'exécution prête

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

pand- en hypotheekrecht - zonder rechterlijk vonnis een vordering op de goederen van de schuldenaar innen door die goederen te verkopen. Bijv. de pandhouder heeft het recht op ~ als de schuldenaar in verzuim is met de voldoening van hetgeen waarvoor het pand tot waarborg strekt.
Deel deze pagina met:      
Dutch reële executie French exécution en nature

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

verbintenissenrecht - gedwongen tenuitvoerlegging die strekt tot de tenuitvoerlegging van hetgeen waartoe de schuldenaar zicht verbonden heeft of waartoe hij veroordeeld werd.
Deel deze pagina met:      
Dutch tenuitvoerlegging / executie French exécution

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

gerechtelijk recht - het effectief uitvoeren van een uitspraak die in een uitvoerbare titel (bijv. een vonnis), door een deurwaarder en eventueel de politie
Deel deze pagina met:      
Dutch uitvoerende macht / executieve macht French pouvoir exécutif

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

staatsrecht - het bestuur van een land, gevoerd door de koning (formeel) en 'zijn' ministers;
één van de drie onderdelen van de zogenoemde trias politica, naast de wetgevende en de rechterlijke macht. De ~ vormt het bestuur van een land, in België op federaal gevormd door de Koning en zijn ministers, op het vlak van de gemeenschappen en gewesten door de gemeenschaps- of gewestregering.
Deel deze pagina met: